News and Notices


पेष्‍ट म्याप तयारी सम्बन्‍धि GIS तालिम सम्‍पन्‍न

Submit By :

बाली संरक्षण निर्देशनालयद्धारा नेपाल भारत क्षेत्रिय व्‍यापार तथा पारवाहन आयोजना (NIRTTP) को सहयोगमा संचालित अधिकृत स्‍तरिय GIS तालिम सम्‍‍पन्‍न भएको छ। बाली संरक्षण निर्देशनालय, राष्‍ट्रिय प्‍लाण्‍ट क्‍वारण्‍टिन कार्यक्रम, क्षेत्रिय प्‍लाण्‍ट क्‍वारण्‍टिन कार्यालय, क्षेत्रिय बाली संरक्षण प्रयोगशालाहरुका १५ जना अधिकृतहरुलाई उक्त तालिम प्रदान गरिएको थियो। Himalayan Institute of Technology मा ८ दिनसम्‍म स‌ंचालन गरिएको यो तालिममा ३० घण्‍टाको प्रारम्‍भिक कोर्शमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। बाली संरक्षण कार्यक्रममा पेष्‍ट सर्भिलेन्‍स गरी पेष्‍ट म्‍याप तयार गरिदै आएकोमा तालिमले GIS को प्रयोग गरी पेष्‍ट म्‍याप तयार गर्दा कार्यक्रममा प्रभावकारीता बढ्‍ने तथ्‍य सहभागीबाट व्‍यक्त भएको थियो।