News and Notices


अधिकृत स्‍तरिय बाली संरक्षण बिषयक तालीम

Submit By :

यस निर्देशनालयको आयोजनामा मिति २०७३/११/१९ देखि २३ गते सम्‍म विभिन्‍न जिल्‍लाका बाली संरक्षण  अधिकृतहरुलाई "बाली स‌ंरक्षण" बिषयक तालिम निर्देशनालयको तालिम कक्षमा संचालन हुँदैछ ।