News and Notices


"Workshop on Empowering Farmers Through FFS I.P.M. Training in Support of Sustainable Intensitication of Crop Production Within Context of Climate Change"

Submit By :

एशिया प्रशान्‍त क्षेत्रीय बाली संरक्षण आयोग (APPPC) संगको सहकार्यमा यस निर्देशनालय द्धारा मिति २०७३ फागुन १६ गते देखी १९ गते सम्‍म विभिन्‍न १४ मुलुकका प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा  "Workshop on Empowering Farmers Through FFS IPM Training In Support of Sustainable Intensitication of Crop Production Within Context of Climate Change" मा अन्‍तराष्‍ट्रिय गोष्‍ठी रोयल सिंगी होटल, दरवार मार्गमा संचालन हुँदैछ ।